Hur ser undervattensströmmarna ut? / What do the underwater currents look like?

Diagram med kantiga streck.
Strömhastighet (cm/s) på en av lokalerna hösten 2020, mätt som medelvärde/timme under tre månader.

Strömmar har stor betydelse för var koraller kan leva och växa till korallrev. Mycket svaga strömmar minskar antagligen tillgången på föda, samtidigt finns det risk för att korallerna blir täckta av för mycket sediment. Ett bra vattenflöde är förmodligen viktigt för en framgångsrik restaurering av Lophelia-rev. Kunskap om strömmar och strömhastigheter nära botten hjälper oss att se i vilka områden en restaurering är möjlig. Vi mäter därför undervattensströmmar på våra restaureringsplatser och på Tislerrevet i Norge, som är vår referensplats.

Preliminära resultat tyder på att strömhastigheten är relativt hög där korallerna växer och frodas, åtminstone under delar av året. Ändå finns vissa platser med relativt starka strömmar där revstrukturerna mest består av döda korallkolonier. Historiska revplatser, men idag utan revstrukturer och levande koraller, ser ut att ha svaga strömmar. Den tidsmässiga variationen verkar dock vara stor, vilket innebär att mer data behöver samlas in för att förstå vad som händer under hela året. Vi behöver också undersöka andra parametrar, ​​som sedimentation och pH, för att förstå skillnaden mellan de olika platserna och möjligheten till en lyckosam restaurering.

Currents seem to have big influence on the coral’s presence, growth and health. Very weak currents probably reduce the supply of food, at the same time there is a risk that the corals will be covered by too much sediment. Good water flow is therefore likely to be important for successful restoration of Lophelia reefs. We therefore measure underwater currents at our restoration sites and at the Tisler Reef in Norway, which is our reference site.

Our preliminary findings indicate that current intensities are relatively high near sites with thriving colonies, at least during parts of the year. Nevertheless, some sites exposed to relatively strong currents show reef frameworks consisting mostly of dead coral colonies. Historic reef sites, but today without reef structures and living corals, seem to experience weak currents. The temporal variation, however, appears to be large, which means that more data needs to be collected to understand what happens during the year. We also need to examine other parameters, such as sedimentation rates and pH, to understand the difference between the different sites and the possibility of a successful restoration.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.