Mätningar av undervattensströmmar vid Lophelia-rev / Measuring underwater currents at Lophelia reefs

Undervattensbild av ADCP.
Undervattensbild av ADCP som mäter strömhastighet och -riktning.
Foto Roger J Johansson and Joel White.

På Spiran, Björns rev och Tisler har vi nu satt ut instrument för att mäta ström (med så kallad ADCP, Acoustic Doppler Current Profiler). Med dessa instrument mäter vi strömhastigheten och strömriktningen nära korallkolonier och på historiska rev-platser. Ögonkoraller föredrar att bygga sina kolonier i områden med trösklar och förträngningar som ökar strömhastigheten nära botten. Hög strömhastighet ger bra vattenomsättning och förser korallerna med mat, utan att de kvävs av för tjocka lager sediment. Instrumentet mäter strömhastigheten och -riktningen genom att skicka ut akustiska signaler som reflekteras tillbaka till instrumentet av partiklar i vattnet, som plankton och sediment. Informationen från de rörliga akustiska signalerna omvandlas till datafiler från vilka vi kan analysera och modellera undervattensströmmarna vid reven. För att täcka säsongsförändringar sätter vi ut mätutrustningen vid olika tidpunkter under året och på alla de platser där vi ska restaurera korallreven. Dessutom samlar vi data om vattentemperatur, salthalt, pH och syrehalter för att få en fullständig bild av livsvillkoren vid de olika lokalerna. All data vi samlar in kommer vi använda för att bestämma var vi ska placera ut de artificiella reven (AR). Syftet är att sätta dem på platser som ger korall-larverna, som förhoppningsvis etablerar sig på våra AR, bästa tänkbara start på sitt fastsittande liv.

With deployments of different types of measuring devices (e.g. ADCP: Acoustic Doppler Current Profiler) at Lophelia reef sites, we are measuring the current speed and direction close to live coral colonies and at historical reef sites. For optimal growth and health, Lophelia corals prefer to build their colonies in areas where constrictions and sills increase the bottom current speeds. This is important for a good water flow, supplying them with food particles, but without smothering them in too thick layers of sediments. Our instruments measure the current speed and direction by sending out acoustic signals. The signals are then reflected to the instrument by moving particles in the water column, like plankton and sediment, and received by the instrument. The instrument transforms the information of the moving acoustic signal into data files from which we can analyze and model the underwater currents at the reefs. To cover seasonal changes throughout the year, we are putting out measuring devices at different time points. Additionally, we collect data on water temperature, salinity, pH, and dissolved oxygen to get a complete picture of the living conditions at the sites. All the data that we collect will guide us where to deploy the artificial reefs, to give the future coral larval recruits the best possible conditions to start their sessile life.

Undervattensbild av ADCP som mäter strömhastighet och -riktning.
Foto Roger J Johansson and Joel White.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.