Nu leker korallerna igen / The annual spawning event

Korallerna leker nu för fullt i akvarierna på Tjärnö marina laboratorium – det innebär att de släpper ut massor av ägg och spermier i vattnet (se även nyheten Korallfabriken igång). Ögonkorallen förökar sig sexuellt en gång om året då könsceller släpps ut i den fria vattenmassan och befruktning sker externt. På laboratoriet sugs ägg och spermier upp med hjälp av slangar och förs över till stora glasskålar, i dessa sker sedan befruktningen och små larver utvecklas. Februari verkar vara den månad då ögonkorallen leker som mest i våra vatten, så även i akvarierna. Korallerna som nu släpper sina ägg och spermier hämtades från Tisler-revet i Ytre Hvaler i Norge i mitten på november. De har blivit ompysslade och matade av forskarna på Tjärnö sedan dess. När larverna har vuxit till sig kommer de att användas i flera experiment för att bland annat testa vilket material som larverna gillar bäst att sätta sig fast på. Material som sedan ska användas till de konstgjorda revstrukturer som vi ska restaurera korallreven i Koster-Väderöfjorden med. Läs även Full fart i korallfabriken – nu finns det hopp för de svenska korallreven | Göteborgs universitet (gu.se)

Upplyst glasburk fylld med vatten innehållande ägg och spermier från koraller som syns som vita små prickar.
Glasskål med ägg och spermier/ Glass bowls with eggs and sperm. Foto Susanna Strömberg.
Vita koraller med många vita prickar som svävar mot svart bakgrund.
Ögonkorall med ägg i vattnet/Lophelia pertusa with eggs in the water. Foto Susanna Strömberg.
Ögonkoraller som leker, de vita prickarna är ägg som just släpps ut i vattnet / Spawning corals, the white dots are eggs just released into the water. Foto Nina Luckas

Right now the corals spawn and release a lot of eggs and sperm in the aquaria at Tjärnö marine laboratory (see also news Coral factory running). Lophelia pertusa reproduce sexually in annual spawning events where gametes are released into the free water mass, and fertilization takes place externally. In the lab, eggs and sperm are siphoned over to large glass bowls, in which fertilization then takes place and larvae develop. February seems to be the month when Lophelia pertusa are spawning in our waters, also in the aquariums. The corals that are spawning now were retrieved from the Tisler reef in Ytre Hvaler in Norway in mid-November. They have been cared for and fed by the researchers on Tjärnö since then. Once the larvae have grown, the researchers will use them in various experiments including to test which materials the larvae prefer to attach to. These materials will then be used for the artificial reef structures with which we will restore the coral reefs in the Koster-Väderöfjord.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.