Utsättning av testpaneler vid Tisler-revet / Deployment of test panels at Tisler reef

Vi har nu satt ut testpaneler med olika substrat och struktur vid Tisler-revet i Norge. Syftet är att testa lämpligheten av olika substrat och strukturer för larv-etablering. Ostronlarver och larver från andra organismer som bygger kalkskelett eller skal föredrar substrat med ett pH runt 9–10 för lyckad etablering, jämfört med industriell betong (pH 12–13). Här testar vi betongplattor med olika sammansättning och pH för att se vilka blandningar som Lophelia-larver och annan rev-fauna föredrar. Den ena sidan av varje panel är täckt med bitar av metallurgisk slagg, som är en avfallsprodukt från järn- och stålproduktion. Den andra sidan innehåller små hål som ger ytterligare struktur för olika larver att fästa till. Många larver gillar att sätta sig i små hål för att få skydd mot rovdjur när de är som allra minst. Vi har till exempel sett att många mussel-larver har satt sig i hålen och sedan vuxit ut ur dem. Slaggen består främst av kalksten och kiseldioxid, som tidigare har testats som substrat vid restaurering av tropiska korallrev. Nu ska vi testa om det också kan fungera för kallvattenkoraller.

For testing the suitability of different substrate types and structures for larval settling we placed several test settling panels out at Tisler reef in Norway. Oyster larvae and larvae of other calcifying organisms are known to prefer substrates with a pH around 9–10 (Sella & Perkol-Finkel 2015) for successful settling in comparison to industrial harbor concrete (pH 12–13). Here, we are testing concrete tiles of different mixtures and pH, to see which blends are preferred by Lophelia larvae and other reef associated fauna. One side of each panel is covered with pieces of metallurgical slag, which is a waste product of iron and steel production. The other side contains small regular holes which offers additional structure to settle. Many larvae are known to prefer to settle in small holes and crevices to be protected against predators during their early sessile phase. The slag’s main components are limestone and silica, it has previously been tested as substrate for tropical coral reef restoration. This will now be tested by us, to see if it can work for cold-water corals, too.

Reference

Sella, I. and Perkol-Finkel, S. (2015) ’Blue is the new green–ecological enhancement of concrete based coastal and marine infrastructure’, Ecological Engineering, 84, pp. 260-272.

Undervattensbild av testpanel där man ser lite vit korall på havsbotten.
Undervattensbild från utplacering av en testpanel nära kolonier av ögonkorall.
Foto: Roger J Johansson and Joel White. / Underwater images showing the deployment of a settling panel rack close to Lophelia pertusa colonies.
Närbild av en betongplatta. Foto: Nina Luckas. / A concrete tile.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.