Om projektet/About the project

LIFE Lophelia drivs av Länsstyrelsen i Västra Götaland i samarbete med Göteborgs universitet. Arbetet medfinansieras av EU-kommissionen (EU:s LIFE-fond) och Havs- och vattenmyndigheten. Projektet startade i september 2019 och pågår till och med 2025.

Projektet LIFE Lophelia har fått finansiering från Europeiska unionen enligt Grant agreement n° LIFE18 NAT/SE /000959.

Ansvaret för innehållet på webbplatsen ligger hos Länsstyrelsen i Västra Götaland och återspeglar inte Europeiska unionens officiella hållning.

LIFE Lophelia is run by the County Administrative Board in Västra Götaland in collaboration with the University of Gothenburg. The work is co-financed by the EU Commission (the LIFE fund) and the Swedish Agency for Marine and Water Management. The project started in September 2019 and runs until 2025.

The LIFE Lophelia project has received funding from the European Union according to Grant agreement n° LIFE18 NAT/SE /000959.

The responsibility for the content of the website lies with the County Administrative Board in Västra Götaland and does not necessarily reflect the official position of the European Union.

 

Syfte

Syftet är att restaurera ögonkorallreven på sex platser i Kosterfjorden-Väderöfjordens Natura 2000-område. Ett område som samtidigt är skyddat genom Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat.

Bakgrund

Kallvattenkoraller bildar spektakulära och artrika ekosystem i djuphaven. Ögonkorallen (Lophelia pertusa) är den vanligaste revbildande kallvattenkorallen, som med sin buskliknande skelettstruktur bildar en tredimensionell miljö dit många andra djur söker sig. Fler än 1 300 arter har observerats vid rev av ögonkorall, en artrikedom fullt jämförbar med den vid tropiska korallrev.

Ögonkorallrev är ett hotat habitat och har minskat i Sverige, inom OSPAR (Nord-Ost Atlanten) och i hela Europa. Utbredningen av nu levande ögonkorall i Sverige är begränsat till två områden i Kosterfjorden-Väderöfjorden, i Säcken nära gränsen till Norge och öster om Väderöarna, på 85 respektive 90 meters djup. Levande korallrev har funnits på ytterligare minst fyra platser i fjorden. Dessa platser saknar idag det tredimensionella korallskelettet och består nu bara av korallgrus, vilket omöjliggör en naturlig återhämtning.

Reven av kallvattenkorall är känsliga för fysisk påverkan. Idag är alla kända områden med död och levande ögonkorall skyddade från trålning med hjälp av fiskerilagstiftningen. De aktuella korallområdena har även bottenskydd med ankringsförbud enligt miljöbalken.

Ögonkorall är en långsamväxande art med en tillväxttakt på omkring 25 mm per år när förhållandena är bra. Full återhämtning tar därför mycket lång tid. Förutom den vegetativa tillväxten förökar korallerna sig även sexuellt. Korall-larver är beroende av hårda substrat upphöjda från botten för att sätta sig fast. Genom utplacering av konstgjorda rev med en komplexitet som liknar naturliga rev möjliggörs naturlig återhämtning med de larver som finns i vattnet.

Projektets mål är

  • Att vidareutveckla en metod med konstgjorda revstrukturer, som prövats vid restaurering av tropiska korallrev, för att passa ögonkorallen Lophelia pertusa.
  • Att kostnadseffektivt restaurera tidigare kända områden med död och levande ögonkorall i Kosterfjorden-Väderöfjorden.
  • Att öka den biologiska mångfalden med levande rev.
  • Att ögonkorallreven så småningom ska bidra till gynnsam bevarandestatus i området.
  • Att sprida kunskap om ögonkorallen och hur korallrev kan restaureras.

Projektets olika delar

  1. Metodutveckling – testa material och utformning av konstgjorda revstrukturer för att optimera kontakt och fastsättning av ögonkorall-larver. Detta sker främst i laboratoriemiljö.
  2. Förberedande undersökning av bottnarna – en noggrann kartläggning av bottnarna, för att analysera var exakt de konstgjorda reven ska sättas ut. Undersökning av den biologiska mångfalden och olika miljöfaktorer.
  3. Restaurering – den utvecklade konstgjorda revstrukturen placeras ut på alla tidigare kända korallområden i Kosterfjorden-Väderöfjorden med start hösten 2023.
  4. Uppföljning och utvärdering – för att se hur de artificiella reven utvecklas och följa den biologiska mångfalden runt omkring reven.
  5. Spridning av kunskap och resultat – både i Sverige och Europa genom bland annat artiklar, föredrag, utställningsmaterial, båtturer och webbplats. Projektet kommer även att skriva en teknisk handbok för restaurering av kallvatten-koraller.
Karta som visar korallförekomst i havet.

Korallrevet i Tisler

Vid Tisler i Ytre Hvalers nationalpark i Norge finns ett stort välmående ögonkorallrev. Där har vi tillstånd till att göra tester av olika slag och plocka koraller till våra laboratorieexperiment. Vi använder Tisler-revet för att få kunskap om olika miljöförhållanden och som referens till de tester vi gör i projektet.

Läs mer om projektet på Göteborgs universitets webbplats

Introducing the project

Here is a five minutes video introducing the project in english.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.