Om projektet

 • Namn: LIFE Lophelia

 • Storlek: cirka 32 miljoner SEK

 • Projekttid: 2019-2025

 • Projektägare: Länsstyrelsen Västra Götaland och
  Göteborgs Universitet, institutionen för marina vetenskaper

 • Finansiärer: EU Life, Havs- och Vattenmyndigheten,
  Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs universitet

Kort beskrivning

I projektet utvecklar vi metoder för att restaurera korallrev av ögonkorall med hjälp av artificiella revfundament. I steg ett tar vi reda på vilken form, material och struktur revfundament behöver ha för att ögonkorallens larver ska kunna sätta sig fast och utvecklas. I steg två ska fundamenten massproduceras och placeras på lämpliga platser i Kosterhavet. Syftet är att restaurera korallreven i området i stor skala. Om vi lyckas kan det ge en ökning av fisk och annan fauna som trivs vid korallreven.

Om platsen – Kosterhavets djup

Vi ska restaurera ögonkorallreven på sex platser i Kosterfjorden-Väderöfjordens Natura 2000-område. Det ligger på västkusten, utanför Strömstad och Grebbestad. Några av platserna ligger även inom Kosterhavets nationalpark och en i Väderöarnas naturreservat. Se karta nedan.

Det här är ett område där det tidigare funnits korallrev, men där det nu bara finns två, mindre rev kvar. 

Vi ska sänka ned de konstgjorda fundamenten på 80 till 100 meters djup. Här är vattnet tillräckligt salt och kallt för att korallen ska trivas.

Idag är alla kända områden med död och levande ögonkorall skyddade från trålning med hjälp av fiskerilagstiftningen. De aktuella korallområdena är även skyddade med ankringsförbud enligt miljöbalken.

Granne med välmående Tisler-revet

I norr gränsar området mot Norge och den norska, marina nationalparken Ytre Hvaler. Här ligger Tisler-revet, ett stort och välmående ögonkorallrev. Här har vi tillstånd till att göra tester av olika slag och plocka koraller till våra laboratorieexperiment. Vi använder också Tisler-revet för att få kunskap om olika miljöförhållanden och som referens till de tester vi gör i projektet.

Projektets mål är

 • Att vidareutveckla en metod med konstgjorda revstrukturer, som prövats vid restaurering av tropiska korallrev, för att passa ögonkorallen Lophelia pertusa.
 • Att kostnadseffektivt restaurera tidigare kända områden med död och levande ögonkorall i Kosterfjorden-Väderöfjorden.
 • Att öka den biologiska mångfalden med levande rev.
 • Att ögonkorallreven så småningom ska bidra till gynnsam bevarandestatus i området.
 • Att sprida kunskap om ögonkorallen och hur korallrev kan restaureras.

Projektets olika delar

 1. Metodutveckling – testa material och utformning av konstgjorda revstrukturer för att optimera kontakt och fastsättning av ögonkorall-larver. Detta sker främst i laboratoriemiljö.
 2. Förberedande undersökning av bottnarna – en noggrann kartläggning av bottnarna, för att analysera var exakt de konstgjorda reven ska sättas ut. Undersökning av den biologiska mångfalden och olika miljöfaktorer.
 3. Restaurering – de konstgjorda revstrukturerna placeras ut på i Kosterfjorden-Väderöfjorden.
 4. Uppföljning och utvärdering – för att se hur de artificiella reven utvecklas och följa den biologiska mångfalden runt omkring reven.
 5. Spridning av kunskap och resultat – både i Sverige och Europa genom bland annat artiklar, föredrag, utställningsmaterial, båtturer och webbplats. Projektet kommer även att skriva en teknisk handbok för restaurering av kallvatten-koraller.

Vi börjar i labbet på Tjärnö marina laboratorium

Först ska vi utveckla de artificiella fundamenten. Detta arbete utförs främst på Tjärnö marina laboratorium, Göteborgs Universitets forskningsstation. 

Här tar vi in föräldrakolonier i laboratoriet lagom till leksäsongen och samla in deras gameter, det vill säga ägg och spermier, för att få larver till våra experiment. Sedan testar vi hur larverna kan sätta sig fast, settla, på olika typer av material (substrat). 

Korallarver behöver ett underlag som är rikt på kalciumkarbonat, för att kunna producera sitt kalkskelett. Vi har testat olika material, som till exempel metallurgisk slagg, som är en restprodukt från metallframställning, skelett från döda koraller och snäckskal. Substraten testas både i labb och i fält.

Läs mer om projektet på Göteborgs universitets webbplats

Karta som visar korallförekomst i havet.
Karta över svenska västkusten, som visar området där de konstgjorda revstrukturerna ska placeras ut.