LIFE Lophelia

METODUTVECKLING FÖR RESTAURERING AV ÖGONKORALLREV I KOSTERFJORDEN – VÄDERÖFJORDEN

LIFE Lophelia ska skapa förutsättningar för fler rev med ögonkorall

Idag finns bara två små levande korallrev i Sverige. Det fanns fler korallrev förr, både i Sverige och inom övriga Europa.

Ögonkorallen, Lophelia pertusa, är en revbyggande kallvattenkorall som bildar spektakulära ekosystem. Drygt 1 300 olika arter har observerats vid rev av ögonkorall. Det är en precis lika imponerande artrikedom som vid tropiska korallrev.

Vi ska tillverka och placera ut konstgjorda revstrukturer i havet. Då får korallernas larver något att sätta sig på. De behöver hårda ytor som sticker upp från havsbottnen för att trivas. På så sätt ska vi restaurera tidigare kända områden med död och levande ögonkorall i Kosterfjorden-Väderöfjordens Natura 2000-område.

Method development for cold-water coral reef habitat restoration with implementation in Kosterfjord-Väderöfjord, Sweden

LIFE Lophelia will create the conditions for more coral reefs. Today there are only two small living coral reefs in Sweden. There were more coral reefs in the past, both in Sweden and in the rest of Europe. The coral, Lophelia pertusa, is a reef-building cold water coral that forms spectacular ecosystems. More than 1,300 different species have been observed in these coral reefs. It is just as impressive species richness as in tropical coral reefs. 

We will design, produce and place artificial reef structures in the sea. Then the coral larvae get something to settle on. They need hard surfaces that protrude from the seabed to thrive. In this way, we will restore previously known areas with dead and living corals in the Natura 2000 area of Kosterfjord-Väderöfjord.

Aktuellt

Vita betongstjärnor mot vattenyta

Fältförsök med olika substrat

Innan vi placerar ut de konstgjorda reven på bottnarna är det viktigt att undersöka om det finns korall-larver i vattnet på de sex lokalerna vi ska restaurera, och vilket substrat de föredrar att sätta sig på. Under vårvintern har vi

Video om projektet/Video about the project

Nu finns en fem minuter lång video om projektet på engelska. Vi deltog på ett online-möte i april med andra LIFE projekt från Norden och de Baltiska länderna (the Nordic-Baltic LIFE Nature Platform meeting). Inför detta möte blev vi uppmanade

Vit korall mot svart bakgrund

Nu leker korallerna igen / The annual spawning event

Korallerna leker nu för fullt i akvarierna på Tjärnö marina laboratorium – det innebär att de släpper ut massor av ägg och spermier i vattnet (se även nyheten Korallfabriken igång). Ögonkorallen förökar sig sexuellt en gång om året då könsceller

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.