LIFE Lophelia

Metodutveckling för restaurering av ögonkorallrev i kosterfjorden – väderöfjorden

LIFE Lophelia ska skapa förutsättningar för fler rev med ögonkorall

Idag finns levande korall endast på två platser i Sverige. Det fanns fler korallrev förr, både i Sverige och inom övriga Europa.

Ögonkorallen, Lophelia pertusa, är en revbyggande kallvattenkorall som bildar spektakulära ekosystem. Drygt 1 300 olika arter har observerats vid rev av ögonkorall. Det är en precis lika imponerande artrikedom som vid tropiska korallrev. Ögonkorall placerades tidigare som enda art i släktet Lophelia, men fördes 2016 till släktet Desmophyllum och har därför även namnet Desmophyllum pertusum.

Vi ska tillverka och placera ut konstgjorda revstrukturer i havet. Då får korallernas larver något att sätta sig på. De behöver hårda ytor som sticker upp från havsbottnen för att trivas. På så sätt ska vi restaurera tidigare kända områden med död och levande ögonkorall i Kosterfjorden-Väderöfjordens Natura 2000-område.

Aktuellt

Medarbetare Life Lophelia

Betongstjärnor räddar svenska korallrev

Nu sjösätts betongreven som ska rädda Sveriges korallrev. 132 stjärnformade revstrukturer ska placeras ut på sex platser i Koster- och Väderöfjorden. Målet är att små korallarver ska hitta dit och börja bygga upp nya levande rev.

Exempel på settlings-panel med ett rutnät pålagt för att räkna täckningsgrad av olika organismer. Här kan man se flera kolonier av dödmanshand, påfågelrörmask, mossdjur, olika kalkrörsmaskar etc. Panelen är 5x10 cm.

Vilken betongmix funkar bäst?

Vi har haft paneler av olika sorters betong på botten vid Väderöarna. Det visade sig att korall-larverna föredrar betongmixen med slaggcement medan andra djur inte är lika nogräknade.

Gruppfoto vid naturum Kosterhavet

Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte

En viktig del i alla LIFE-projekt är att sprida kunskap och nätverka för att skapa kontakter och utbyta erfarenhet. Det senaste året har vi mött såväl lokala politiker och yrkesfiskare som internationella forskare.