LIFE Lophelia

Metodutveckling för restaurering av ögonkorallrev i kosterfjorden – väderöfjorden

LIFE Lophelia ska skapa förutsättningar för fler rev med ögonkorall

Idag finns bara två små levande korallrev i Sverige. Det fanns fler korallrev förr, både i Sverige och inom övriga Europa.

Ögonkorallen, Lophelia pertusa, är en revbyggande kallvattenkorall som bildar spektakulära ekosystem. Drygt 1 300 olika arter har observerats vid rev av ögonkorall. Det är en precis lika imponerande artrikedom som vid tropiska korallrev.

Vi ska tillverka och placera ut konstgjorda revstrukturer i havet. Då får korallernas larver något att sätta sig på. De behöver hårda ytor som sticker upp från havsbottnen för att trivas. På så sätt ska vi restaurera tidigare kända områden med död och levande ögonkorall i Kosterfjorden-Väderöfjordens Natura 2000-område.

Aktuellt

Bildcollage av laboratoriebilder.

Lek och allvar i labbet

Vi har avslutat ännu en säsong av korall-lek (se video nedan) och experiment med larver. Larverna har gett oss en fingervisning om vilka typer av material och strukturer de gillar så att vi vet hur de artificiella reven bör se

45 gram sediment om dagen, håller doktorn borta?

År 2022 var ett hektiskt år för miljödatainsamlingen. Vi genomförde tre fältkampanjer, där vi satte ut instrument på restaureringsplatserna för att samla in data under minst 2 månader, varje gång. Strömhastigheter och riktningar, temperatur, salthalt och sedimentation, allt mättes. Naturligtvis

Collage av många små undervattensbilder av olika havslevande organismer i olika färger.

Vad lockar mest – plana ytor eller fåror?

Under hösten och vintern har strukturpaneler från två olika lokaler i Koster-Väderöfjorden tagits upp från havsbotten. Panelerna har stått på havsbotten sedan våren 2021, i hopp om att ögonkorall-larver skulle vilja bosätta sig där. Dessa paneler på 7×7 cm har