Resultat och erfarenheter

På den här sidan publicerar vi rapporter och forskningsresultat från projektet.

Mid-term Report, från 1 juli 2022

En mer fyllig redovisning, inklusive ekonomi och administration, samt utvärdering och analys av vad vi gjort i projektets olika delar under perioden september 2019 till april 2022. Rapporten är 66 sidor lång.

Mid-term Report, från 1 juli 2022

 

Progress Report, från 12 februari 2021

I denna rapport redovisar vi kort vad som har gjorts i projektets olika delar under perioden september 2019 till och med december 2020. Rapporten är fyra sidor lång.

Progress Report, från 12 februari 2021