Korallfabriken igång

Vit korall mot svart bakgrund. Vita prickar syns mot det svarta vilket är ägg och spermier.

Hanpolyperna börjar släppa rökslingor av spermier som sakta sprider sig över kolonierna, som en lätt dimma. När honpolyperna känner av att det finns spermier i vattnet så skjuter de ut stora moln av ägg. De riktigt stora honorna skickar ut flera tusen ägg, medan de mindre polyperna bara släpper små puffar av några få hundra, eller bara tiotalet ägg. I bilden ser vi både slingor av spermier ligga runt polyperna i toppen, och alla de små prickarna i vattnet är ägg som hunnit spridas ut i hela vattenmassan. Foto: Susanna M Strömberg.

Under februari har vi haft några lyckade tillfällen med gametsläpp. Ägg och spermier släpptes samtidigt i våra akvarier och vi har nu några flaskor med larver som snart är redo att börja söka sig mot botten och leta efter nåt att sätta sig fast på. Men först behöver de matas! Ögonkorallernas larver äter i stort sett detsamma som sina föräldrar, men i lite mindre bitar – kanske resterna från andra djurs slarviga bordsskick? De äter gärna rester av små kräftdjur (copepoder) och annat smått och gott. Vi kommer att testa vilken typ av mat som krävs för att de ska bli kapabla att ombilda sig till små polyper.