Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte

En viktig del i alla LIFE-projekt är att sprida kunskap och nätverka för att skapa kontakter och utbyta erfarenhet. Det senaste året har vi mött såväl lokala politiker och yrkesfiskare som internationella forskare.

Vi deltog med både föredrag och postrar på det 8:e Internationella symposiet för Deep Sea Corals, i Edinburgh i maj 2023 och spred resultat både från våra försök på laboratoriet med korall-larver och från undersökningarna i fält med miljömätningar och fick matnyttiga kunskaper med oss hem.

I juni 2023 arrangerade vi ett eget och uppskattat LIFE Lophelia-seminarium i Strömstad för myndigheter, forskare och lokala intressenter där vi berättade om våra resultat i projektet och hur vi kommit fram till dem.

I början av september 2023 besökte vi LIFE ECOREST baserat i Barcelona och längs den katalanska kusten. Det syftar till att återställa djuphavshabitat med hjälp från lokala yrkesfiskare. Man tar tillvara den bifångst av solitära koraller som fiskare får i sina redskap för att senare transplantera ut i havet i skyddade områden.

Besök hos LIFE ECOREST i Barcelona.
Besök hos LIFE ECOREST i Barcelona.

LIFE Lophelia deltog under hösten 2023 också i Industrial Dating Event. Ett arrangemang av Göteborgs universitet med frågan: Hur kan vi göra vindkraft positiv för naturen till havs? Det var ett utmärkt tillfälle att diskutera med vindkraftsindustrin om påverkan på de djupa bottensamhällena, hur påverkan kan minskas och kanske till och med erbjuda fundament för nya rev av ögonkorall.

Vi deltog även i en workshop för lokala intressenter från Hvaler och Fredrikstads kommuner i Norge som arbetar för restaurering och hållbar utveckling till havs och längs kusten. Där fick vi tillfälle att berätta om våra viktiga kallvattenkorallrev.

I oktober 2023 arrangerade vi en workshop, the Second International Meeting on Ecological Restoration of deep-Sea Coral Populations, med ett 30-tal korallforskare från åtta olika länder. Under workshopen gavs information om flera pågående projekt och vi hade diskussioner om olika restaureringstekniker och uppföljningsmetodik. Det blev en mycket uppskattad workshop.

I april 2024 hölls UN Ocean Decade Conference i Barcelona. Tillsammans med tre andra restaureringsprojekt i Europa, LIFE ECOREST, LIFE DREAM och H2030 REDRESS, samt ett fiskeriförvaltningsprojekt, MedPath anordnade vi ett satellit-event under konferensveckan. Där presenterade vi våra projekt, och höll i en paneldiskussion där publiken fick ställa frågor och delta i diskussionen.

Panelsamtal från event i Barcelona
Satellit-event på Ocean decade i Barcelona.