Lek och allvar i labbet

Vi har avslutat ännu en säsong av korall-lek (se video nedan) och experiment med larver. Larverna har gett oss en fingervisning om vilka typer av material och strukturer de gillar så att vi vet hur de artificiella reven bör se ut. Vi har testat metallurgisk slagg, olika cementblandningar, keramiska material etc. och vi har gjort försök i både stillastående vatten och i turbulent vatten (bild 1). Man kan se att larverna är intresserade av ett substrat genom att de simmar i nära kontakt med ytan och undersöker den noggrant, som en spårhund. Eftersom larverna är så små (bara 200–300 mikrometer) tar vi hjälp av fluorescerande färg för att kunna se dem, är man försiktig så påverkar det inte larverna. Efter bara 3–4 dagar hade alla larver lyckats haka sig fast och inga larver fanns längre fritt i vattenmassan. Nu måste vi vänta några månader tills de vuxit sig stora nog för att det ska gå att se om några har klarat sig hela vägen till att ombilda sig till polyper.

Korall-lek med äggsläpp. Foto: Susanna Strömberg

Experiment med färgade larver för att se vilka substrat som larverna är intresserade av, här korallskellet. Foto: Susanna Strömberg