Från havsbotten till laboratoriet

Ögonkorall fastsatt mot betongblock.
Ögonkoraller fixerad på betongfästen.

I januari samlade vi in kolonier av ögonkorall, Lophelia pertusa, vid Tisler-revet i Norge, som vi har tillstånd till. För att samla koraller på ett djup av 120 meter användes en fjärrstyrd undervattensfarkost (ROV) utrustad med en nätkorg. Med detta verktyg kan vi bryta mindre delar av kolonier och ta upp till ytan. Under transporten tillbaka till Tjärnö Marina Laboratorium förvarade vi dem i havsvatten. På lab kontrollerade och könsbestämde vi varje prov genom att titta på reproduktions-strukturerna inuti polypen. Efter kontrollen fixerades korallfragment med epoxy-lera (så kallat korallcement) på betongfästen. Det är viktigt att få korallerna i upprätt läge och se till att de har bra vattenflöde för att få dem att känna sig som hemma. Nu är vår korallträdgård redo för leken.