På spåret

Vår testpanel av larver har fått undersöka två olika substrat, en bit korallskelett och en bit metallurgisk slagg. Slaggen är en restprodukt från industriell metallframställning som har en ganska komplex yta, med hål i olika storlekar. Det är ett billigt material med flera fördelar. Larverna var intresserade av slaggen, undersökte hålrummen, och några satte sig på ytan och vilade tillfälligt.

Färgade streck mot mörk bakgrund illustrerar larvernas rörelser
A. Larvernas rörelser runt och på substraten, de rör sig långsammare över slaggen. Det är en sekund mellan ringarna som markerar larverna, ju längre det är mellan ringarna desto fortare har de simmat.

B. Tre larverna sitter på en bit slagg.