Utsättning av testpaneler vid Tisler-revet

Vi har nu satt ut testpaneler med olika substrat och struktur vid Tisler-revet i Norge. Syftet är att testa lämpligheten av olika substrat och strukturer för larv-etablering. Ostronlarver och larver från andra organismer som bygger kalkskelett eller skal föredrar substrat med ett pH runt 9–10 för lyckad etablering, jämfört med industriell betong (pH 12–13). Här testar vi betongplattor med olika sammansättning och pH för att se vilka blandningar som Lophelia-larver och annan rev-fauna föredrar. Den ena sidan av varje panel är täckt med bitar av metallurgisk slagg, som är en avfallsprodukt från järn- och stålproduktion. Den andra sidan innehåller små hål som ger ytterligare struktur för olika larver att fästa till. Många larver gillar att sätta sig i små hål för att få skydd mot rovdjur när de är som allra minst. Vi har till exempel sett att många mussel-larver har satt sig i hålen och sedan vuxit ut ur dem. Slaggen består främst av kalksten och kiseldioxid, som tidigare har testats som substrat vid restaurering av tropiska korallrev. Nu ska vi testa om det också kan fungera för kallvattenkoraller.

Reference

Sella, I. and Perkol-Finkel, S. (2015) ’Blue is the new green–ecological enhancement of concrete based coastal and marine infrastructure’, Ecological Engineering, 84, pp. 260-272.

Undervattensbild av testpanel där man ser lite vit korall på havsbotten.
Undervattensbild från utplacering av en testpanel nära kolonier av ögonkorall.
Foto: Roger J Johansson and Joel White. / Underwater images showing the deployment of a settling panel rack close to Lophelia pertusa colonies.
Närbild av en betongplatta. Foto: Nina Luckas. / A concrete tile.