Vad lockar mest – plana ytor eller fåror?

Under hösten och vintern har strukturpaneler från två olika lokaler i Koster-Väderöfjorden tagits upp från havsbotten. Panelerna har stått på havsbotten sedan våren 2021, i hopp om att ögonkorall-larver skulle vilja bosätta sig där. Dessa paneler på 7×7 cm har olika ytstrukturer som har tillverkats med hjälp av en 3D-printer. Föredrar de små larverna smala fåror som dom kan krypa ner i, eller större ytor för att kunna ha plats till att växa sig större? Nu granskas panelerna på laboratoriet i sökandet efter små koralldjur och andra rev-associerade djur. Än så länge har vi inte hittat några larver av ögonkorall, men det finns många andra spännande organismer. Bland annat en mjukkorall, Alcyonium sp.

Collage av många små undervattensbilder av olika havslevande  organismer i olika färger.
Olika organismer som satt sig på strukturpanelerna. Foto: Jules Vachaud, master student in biology