Video om projektet

Nu finns en fem minuter lång video om projektet på engelska. Vi deltog på ett online-möte i april med andra LIFE projekt från Norden och de Baltiska länderna (the Nordic-Baltic LIFE Nature Platform meeting). Inför detta möte blev vi uppmanade att presentera projektet med en kort video. Vi visar filmer på korall både från laboratoriet på Tjärnö marina forskningsstation och från bottnarna i Sverige och Tisler i Norge. Du hittar videon under fliken Om projektet.

Korta videoklipp om andra LIFE Nature projekt i den Nordisk-Baltiska regionen ser du här.