Vilken betongmix funkar bäst?

Vi har haft paneler av olika sorters betong på botten vid Väderöarna. Det visade sig att korall-larverna föredrar betongmixen med slaggcement medan andra djur inte är lika nogräknade.

Under ett och ett halvt år har en ställning med paneler stått på havsbotten vid Väderöarna för att testa vilken typ av betongmix som funkar bäst för att få så bra rekrytering av fauna som möjligt. Samtidigt har vi kört experiment i labb där vi har testat vilken av betongmixerna som korall-larverna föredrar.

Vi har testat vanlig betong med Portland-cement mot en blandning av Portland och slaggcement (finmalen smältugnsslagg), en restprodukt från metallindustrin. Slaggcement har en rikare mineralsammansättning som påminner om vulkansten, med bl.a. magnesium som är en viktig komponent när korallerna ska bygga sitt skelett. Vi har även blandat in olika doser av finkornigt kisel för att förtäta betongen. Syftet är en konstruktion som har så lång livslängd som möjligt i den marina miljön, korallrev växer långsamt och behöver fundament som varar i hundratals år. Samtidigt vill vi ha en sammansättning som är attraktiv för korall-larverna och den rev-associerade faunan. Med inblandning av slaggcement får vi även ner vår klimatpåverkan, även det en viktig aspekt när man ska restaurera korallrev som hotas av bland annat klimatförändringar.

Det visade sig att korall-larverna föredrar betongmixen med slaggcement inblandad, men den rev-associerade faunan är mindre nogräknade. För övrig fauna verkade andra aspekter viktigare, och huvudsaken är att ytan är komplex. Det var tätt med påväxt på panelerna som man kan se på bilderna här intill. Totalt har vi hittat cirka 100 olika arter, men då har vi inte kunnat artbestämma allt. Vissa organismer är för små och svårbestämda för att det ska gå att ta med dem i ett sånt här försök.