45 gram sediment om dagen, håller doktorn borta?

År 2022 var ett hektiskt år för miljödatainsamlingen. Vi genomförde tre fältkampanjer, där vi satte ut instrument på restaureringsplatserna för att samla in data under minst 2 månader, varje gång. Strömhastigheter och riktningar, temperatur, salthalt och sedimentation, allt mättes. Naturligtvis förväntade vi oss en viss variation mellan platserna, men vi slutar inte att bli förvånade […]