Analys av settlingspaneler

Collage av olika bilder med olika vita larver, maskar och mossdjur som lever i havet.
Pepparkakor med glasyr? Nej, olika sorters havslevande maskar och mossdjur på settlingpaneler.

Vi har börjat ta upp några av de settlingpaneler som stått på havsbotten i ett och ett halvt år. Syftet med panelerna är att se vilka arter som finns tillgängliga på de olika lokalerna. Finns det rev-associerad fauna? Finns det tillgång på larver av självaste ögonkorallen på alla lokaler? På de här djupen finns bara djur, inga alger, och vi hittar bland annat fastsittande kalkrörsmaskar, frilevande havsborstmaskar, och mossdjur av olika slag. Många djur är inte större än ett risgryn, en del blir några få centimeter. Med alla vita kalkrörsmaskar på, så ser panelerna nästan ut som pepparkakor med glasyr. Man börjar längta till jul!

We have now started to retrieve some of the settling panels that now have been sitting on the sea floor for one and a half years. The purpose of these panels is to see what species are available at the different restoration sites. Is there any reef associated fauna present? Are there perhaps even larvae of Lophelia pertusa present at all sites, or only at some? At these depths there are only animals, no algae, and we have found sessile calcareous polychaetes (Serpulidae), free-living polychaetes, and different species of bryozoans, amongst others. Many of the animals are not bigger than a grain of rice, and some a few centimeters. With all these white calcareous polychaetes, the panels look like gingerbread cookies with frosting. We can’t help but start longing for Christmas!