Koraller släpper ägg och spermier

En kvinna för ner ett sugrör i ett akvarium med vita koraller.
Det gäller att vara snabb och suga upp både ägg och spermier för att befruktning ska kunna ske i laboratoriet.

Just nu i februari släpper korallerna ägg och spermier. Det gäller att vara snabb och suga upp dem för att befruktning ska kunna ske i laboratoriet. De små larverna som bildas ska sedan användas i studier av larvbeteende och vidhäftning. Ytstrukturen och formen på de konstgjorda reven kommer att utvärderas och förfinas i laboratorium innan de testas i fält.