Video om projektet

Nu finns en fem minuter lång video om projektet på engelska. Vi deltog på ett online-möte i april med andra LIFE projekt från Norden och de Baltiska länderna (the Nordic-Baltic LIFE Nature Platform meeting). Inför detta möte blev vi uppmanade att presentera projektet med en kort video. Vi visar filmer på korall både från laboratoriet […]

Framtida samarbeten

Laguppställning utanför portar till Departamento Oceanografia e Pescas

Under ett studiebesök i slutet av oktober besökte vi korallforskare på University of Azores, Azorerna.  De jobbar med restaureringsförsök på andra arter av kallvattenkoraller, bland annat inom forskningsprojektet MERCES. Vi berättade om LIFE Lophelia och diskuterade framtida samarbeten mellan de bägge projekten.