Analys av settlingspaneler

Collage av olika bilder med olika vita larver, maskar och mossdjur som lever i havet.

Vi har börjat ta upp några av de settlingpaneler som stått på havsbotten i ett och ett halvt år. Syftet med panelerna är att se vilka arter som finns tillgängliga på de olika lokalerna. Finns det rev-associerad fauna? Finns det tillgång på larver av självaste ögonkorallen på alla lokaler? På de här djupen finns bara […]

Hur mycket kan de äta?

Före och efter lekperioden matas korallerna 2–3 gånger i veckan för att ge dem och deras huskamrater tillräckligt med energi och näring. Deras favoritmat är copepoder, små kräftdjur som växlar mellan att gömma sig i reven och simma upp till ytvattnet för att äta alger. Med sitt byte kan korallerna också få i sig rester […]

Från havsbotten till laboratoriet

Ögonkorall fastsatt mot betongblock.

I januari samlade vi in kolonier av ögonkorall, Lophelia pertusa, vid Tisler-revet i Norge, som vi har tillstånd till. För att samla koraller på ett djup av 120 meter användes en fjärrstyrd undervattensfarkost (ROV) utrustad med en nätkorg. Med detta verktyg kan vi bryta mindre delar av kolonier och ta upp till ytan. Under transporten tillbaka till […]