Hur mycket kan de äta? / How much can they eat?

Före och efter lekperioden matas korallerna 2–3 gånger i veckan för att ge dem och deras huskamrater tillräckligt med energi och näring. Deras favoritmat är copepoder, små kräftdjur som växlar mellan att gömma sig i reven och simma upp till ytvattnet för att äta alger. Med sitt byte kan korallerna också få i sig rester […]

Från havsbotten till laboratoriet / From the field to the laboratory

Ögonkorall fastsatt mot betongblock.

I januari samlade vi in kolonier av ögonkorall, Lophelia pertusa, vid Tisler-revet i Norge, som vi har tillstånd till. För att samla koraller på ett djup av 120 meter användes en fjärrstyrd undervattensfarkost (ROV) utrustad med en nätkorg. Med detta verktyg kan vi bryta mindre delar av kolonier och ta upp till ytan. Under transporten tillbaka till […]