Korallfabriken igång / Coral factory running

Vit korall mot svart bakgrund och vita prickar vilka är spermier och ägg.

Hanpolyperna börjar släppa rökslingor av spermier som sakta sprider sig över kolonierna, som en lätt dimma. När honpolyperna känner av att det finns spermier i vattnet så skjuter de ut stora moln av ägg. De riktigt stora honorna skickar ut flera tusen ägg, medan de mindre polyperna bara släpper små puffar av några få hundra, […]

Koraller släpper ägg och spermier / Corals release eggs and sperm

Ögonkorall, Lophelia pertusa

Just nu i februari släpper korallerna ägg och spermier. Det gäller att vara snabb och suga upp dem för att befruktning ska kunna ske i laboratoriet. De små larverna som bildas ska sedan användas i studier av larvbeteende och vidhäftning. Ytstrukturen och formen på de konstgjorda reven kommer att utvärderas och förfinas i laboratorium innan […]