Hur ser undervattensströmmarna ut?

Strömmar har stor betydelse för var koraller kan leva och växa till korallrev. Mycket svaga strömmar minskar antagligen tillgången på föda, samtidigt finns det risk för att korallerna blir täckta av för mycket sediment. Ett bra vattenflöde är förmodligen viktigt för en framgångsrik restaurering av Lophelia-rev. Kunskap om strömmar och strömhastigheter nära botten hjälper oss […]

Nu leker korallerna igen

Vit korall mot svart bakgrund

Korallerna leker nu för fullt i akvarierna på Tjärnö marina laboratorium – det innebär att de släpper ut massor av ägg och spermier i vattnet (se även nyheten Korallfabriken igång). Ögonkorallen förökar sig sexuellt en gång om året då könsceller släpps ut i den fria vattenmassan och befruktning sker externt. På laboratoriet sugs ägg och […]

På spåret

Vår testpanel av larver har fått undersöka två olika substrat, en bit korallskelett och en bit metallurgisk slagg. Slaggen är en restprodukt från industriell metallframställning som har en ganska komplex yta, med hål i olika storlekar. Det är ett billigt material med flera fördelar. Larverna var intresserade av slaggen, undersökte hålrummen, och några satte sig […]

Från havsbotten till laboratoriet

Ögonkorall fastsatt mot betongblock.

I januari samlade vi in kolonier av ögonkorall, Lophelia pertusa, vid Tisler-revet i Norge, som vi har tillstånd till. För att samla koraller på ett djup av 120 meter användes en fjärrstyrd undervattensfarkost (ROV) utrustad med en nätkorg. Med detta verktyg kan vi bryta mindre delar av kolonier och ta upp till ytan. Under transporten tillbaka till […]