Betongstjärnor räddar svenska korallrev

Medarbetare Life Lophelia

Nu sjösätts betongreven som ska rädda Sveriges korallrev. 132 stjärnformade revstrukturer ska placeras ut på sex platser i Koster- och Väderöfjorden. Målet är att små korallarver ska hitta dit och börja bygga upp nya levande rev.

Vilken betongmix funkar bäst?

Exempel på settlings-panel med ett rutnät pålagt för att räkna täckningsgrad av olika organismer. Här kan man se flera kolonier av dödmanshand, påfågelrörmask, mossdjur, olika kalkrörsmaskar etc. Panelen är 5x10 cm.

Vi har haft paneler av olika sorters betong på botten vid Väderöarna. Det visade sig att korall-larverna föredrar betongmixen med slaggcement medan andra djur inte är lika nogräknade.

Vad lockar mest – plana ytor eller fåror?

Collage av många små undervattensbilder av olika havslevande organismer i olika färger.

Under hösten och vintern har strukturpaneler från två olika lokaler i Koster-Väderöfjorden tagits upp från havsbotten. Panelerna har stått på havsbotten sedan våren 2021, i hopp om att ögonkorall-larver skulle vilja bosätta sig där. Dessa paneler på 7×7 cm har olika ytstrukturer som har tillverkats med hjälp av en 3D-printer. Föredrar de små larverna smala […]

Fältförsök med olika substrat

Vita betongstjärnor mot vattenyta

Innan vi placerar ut de konstgjorda reven på bottnarna är det viktigt att undersöka om det finns korall-larver i vattnet på de sex lokalerna vi ska restaurera, och vilket substrat de föredrar att sätta sig på. Under vårvintern har vi därför sjösatt ställningar med olika substrat. De här ställningarna ska stå ute i cirka 1 […]

Vi utforskar Tisler-revet

Undervattensbild.

Vid Tisler i Ytre Hvalers nationalpark i Norge finns ett stort välmående ögonkorallrev. Där har vi tillstånd till att plocka koraller till våra laboratorieexperiment. Vi använder Tisler-revet för att få kunskap om olika miljöförhållanden och som referens till de tester vi gör i projektet. Miljöövervakning och kartläggning är viktigt för att bedöma korallrevens hälsotillstånd och […]

Återbesök vid de första betongreven på Säcken

Undervattensbild av korall.

Under sommaren 2020 filmade vi rev-strukturer av betong som sjösattes vid Säcken-revet redan 2012. Betongreven är av tre olika typer: fyrkantiga block, oregelbundna och en liknande sandslott med höga tinnar. På många av de komplexa gamla betongreven hittade vi en rik biologisk mångfald, bland annat Filograna implexa, en vit kalkrörsbyggande havsborstmask som bildar stora kolonier […]

Mätningar av undervattensströmmar vid Lophelia-rev

På Spiran, Björns rev och Tisler har vi nu satt ut instrument för att mäta ström (med så kallad ADCP, Acoustic Doppler Current Profiler). Med dessa instrument mäter vi strömhastigheten och strömriktningen nära korallkolonier och på historiska rev-platser. Ögonkoraller föredrar att bygga sina kolonier i områden med trösklar och förträngningar som ökar strömhastigheten nära botten. […]

Utsättning av testpaneler vid Tisler-revet

Undervattensbild med vita testplattor.

Vi har nu satt ut testpaneler med olika substrat och struktur vid Tisler-revet i Norge. Syftet är att testa lämpligheten av olika substrat och strukturer för larv-etablering. Ostronlarver och larver från andra organismer som bygger kalkskelett eller skal föredrar substrat med ett pH runt 9–10 för lyckad etablering, jämfört med industriell betong (pH 12–13). Här […]